title_nieuws.jpg

 

 

Mededelingen van het Bestuur

Contributie 2017

 

Contributie 2017

 

Omschrijving

Tarief

Senior1

€ 141,00

Senior2

€ 131,00

Senior3

€ 131,00

Junior

€ 76,00

Buitenlid

€ 88,00

Entreegeld Sr

€ 50,00

Entreegeld Jr

€ 15,00

Donateur

€ 25,00

Sleutelgeld borg 

€ 5,00

 

 

Huisregels

Op de baan wordt uitsluitend tenniskleding gedragen die overwegend wit is. Alleen schoenen met zolen, die geschikt zijn voor gravelbanen zijn toegestaan. Toegang tot de tweede baan alleen via het hek aan de zuidzijde.
Na elke partij en zeker aan het einde van de dag de banen slepen. Er mag niet op de baan gespeeld worden indien dit staat aangegeven (o.m. na nachtvorst). Iedereen houdt zich aan de voorrangsregels bij de baanindeling en zorgt bij drukte voor een evenwichtig baangebruik.  Consumpties dienen genoteerd te worden op de formulieren die daarvoor in het barboek op de bar liggen. De penningmeester stuurt maximaal 2 x per jaar een rekening.
Junioren maken gebruik van de uren en banen die hen zijn toegewezen (zie onder). Zij mogen ook op andere tijden spelen, maar dan dienen de junioren onmiddellijk de baan te verlaten wanneer senioren gebruik willen maken van de baan.
De laatste persoon, die de tennisbaan verlaat dient clubhuis en hek af te sluiten!!

Afwijkende tijden

Voor competitie en trainingen kunnen banen gereserveerd zijn. In het clubhuis hangt het schema.

Sleutels
De sleutels voor het hek en het clubhuis zijn tegen betaling van 5 euro "statiegeld" verkrijgbaar bijFrans Groeneveld, baancommissaris, of via een van de andere bestuursleden worden geregeld. De kosten 5 euro worden door de penningmeester op half jaarlijkse nota gezet.

Opzegging lidmaatschap
Beëindiging van uw lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris van de vereniging. Uiterlijk 31 december van het lopende jaar.

Definitie leden
Senioren: leden, die voor 1 januari van het verenigingsjaar de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt.
Junioren: leden, die op 1 januari van het verenigingsjaar nog geen 17 jaar zijn.
Buitenlid: woonachtig buiten een straal van 30 km van Gorinchem – eerder lid geweest.
Maandlid: slechts tijdelijk in Gorinchem vertoevend – eerder lid geweest en/of eerste graad familie van huidig lid.

Maximum aantal leden
Senioren: 135 (incl. de buitenleden) Junioren: 45

Buitenleden: 5 Maandleden: 2